[ідея з шухляди] Де моя пенсія!?

Senior Woman

Це концепція розробки спеціалізованого ігрового інструменту у форматі настільної гри, завдання якого формувати усталені поведінкові звички та установки в дорослих людей та у молоді, щодо можливостей гарантувати собі фінансово безпечне майбутнє та теперішнє у час виходу та перебуванна на пенсії.

Автори концепції: Михайло Войтович, Тарас Тимчук (12.08.2019).


Контекст та виклики

 • Головна мета пенсійної системи – забезпечити одержання доходу громадянами після виходу на пенсію. Це включаєзапобігання бідності, стабілізацію споживання тастрахування від ризиків протягом трудової діяльності та в похилому віці.
 • Основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн пенсіонерів (з яких 63% становлять жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України. 
 • Станом на 1 січня 2019 року середньомісячна пенсія з 1-го рівня дорівнювала 2 646 грн ($95), або 42% чистої середньої заробітної плати, з якої сплачені внески (6 2882грн) у минулому році. Цієї суми недостатньо для забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію.

Система ж недержавного пенсійного забезпечення в Україні не забезпечує майбутніх виплат.

 • Станом на 31 грудня 2018 року загальний накопичений пенсійний капітал у недержавних пенсійних фондах становив близько 2 745 млн грн або близько 100 млн доларів США.
 • Середня сума накопичених активів на учасника НПФ становить 3 210 грн або близько $115.
 • Кількість учасників – 855 300 осіб або близько 5% зайнятого населення.
 • За останні п’ять років учасники НПФ отримали середньорічний реальний інвестиційний дохід (за вирахуванням витрат на оплату послуг та інфляції) в розмірі мінус 8,1%.
 • Витрати за надання послуг недержавним пенсійним фондам сягають понад 4% щорічно.
 • Понад 80% накопичених пенсійних активів розміщено в державних цінних паперах або на банківських депозитах.

На сьогодні:

 • пенсіонери, як і три десятки років тому, перебувають в загрозливому фінансово-економічному становищі;
 • у суспільстві відсутнє широке обговорення пенсійних перспектив та можливостей для працюючих громадян;
 • громадяни не займаються своєю фінансовою грамотністю (українці на останньому місці в Європі за цим показником).

Рішення

Державна соціальна політика

Ключовий виклик — знизити тиск соціальних гарантій на бюджет і як наслідок на економіку за рахунок перелаштування громадян з патерналістської поведінки «держава мені винна» на усвідомлену «я самостійно можу і знаю як забезпечити фінансово безпечну старість».

Додатковий бонус: зниження фіскального навантаження на ВВП дасть суттєвий поштовх для розвитку економіки і добробуту працюючого населення.

Державні та приватні фінансові структури

Ключовий виклик — сформувати та прокомунікувати у зрозумілій формі на широкі верстви населення доступних та вигідних фінансових інструментів, що гарантують принаймні збереження купівельної спроможності громадян після досягнення пенсійного віку.

Громадські, приватні та державні освітні установи та проекти

Ключовий виклик — забезпечити якісну і доступну форму масового систематичного підвищення рівня фінансової грамотності для усіх громадян: від старшокласників до пенсіонерів.

Люди

Мають знати, що єдиний спосіб не скотитись в злиденне становище після досягнення пенсійого віку — це власна фінансова освіта та використання доступних ефективних інструментів, що гарантують накопичення фінансів, примноження заощаджень чи-та збереження грошових потоків на рівні, що гарантує не зниження рівня та якості життя.

Робоча гіпотеза

Якщо громадяни зможуть систематично використовувати настільну гру-симулятор «Де моя пенсія!?» (робоча назва), яка розкриває сучасні підходи та інструменти гарантування фінансової безпеки у пенсійному віці, то це дозволить:

 • формувати у теперішніх та майбутніх пенсіонерів більш оптимістичні установки щодо самого поняття пенсійного віку та можливостей якісного його проживання;
 • формувати установку на самостійне вирішення «пенсійних питань» ще задовго до досягнення пенсійного віку;
 • напрацьовувати якості та навички, які допомагають знаходити, обирати та використовувати різноманітні фінансово-економічні інструменти, що дозволяють зберегти рівень та якість життя після досягнення пенсійного віку;
 • не робити грубих помилок у житті в період своєї економічної активності, які можуть призвести до злиднів ще до досягнення пенсійного віку.

Хто і як зможе використовувати гру?

Уявімо собі, що на світ з’явилася нова освітня гра «Де моя пенсія!?»:

Державні та приватні освітні заклади:

 • зможуть легко і наочно пояснювати підліткам та молоді що таке пенсійний вік, як увійти в нього готовим та на що можна розраховувати;
 • системно підвищувати рівень фінансової грамотності учнів та студентів;
 • перефокусовувати від патерналістського погляду на роль держави на особистісний розвиток та відповідальність за своє життя;
 • провадити просвітницьку роботу з усіма учасниками навчального процесу.

Заклади та проекти неформальної освіти дорослих:

 • зможуть за допомогою зрозумілих слів та інтерактивного підходу доносити до дорослих інформацію про важливість у їхньому житті знань, навичок та установок щодо якісного життя після досягнення пенсійного віку;
 • системно підвищувати рівень фінансової грамотності в дорослих;
 • використовувати форму гри як інноваційного та дієвого інстурменту саме поведінкового навчання.

Державні та приватні фінансові установи:

 • отримають сучасний інструмент розяснення та просування вигідних фінансових інстурментів, що гарантують фінансову безпеку після досягнення пенсійного віку;
 • інструмент побудови довіри громадян і фінансових структур.

Що це дає інвестору, який вклався в такий проект?

Тактичні вигоди

 • Ви очолюєте процес впровадження простого, цікавого, інтерактивного і зрозумілого людям ігрового підходу до напрацювання (дефіцитних сьогодні) фінансових навичок у сфері пенсійного забезпечення;
 • ви, в тому числі, отримаєте практичний інструмент якісного дослідження сфери своєї діяльності, її неформальної структури, внутрішніх запитів та потреб;
 • використовуєте новий формат навчання, що може стимулювати та змінювати поведінку дорослих в контексті росту мотивації до саморозвитку та самонавчання у фінансово-економічній сфері.

Стратегічні вигоди

 • Збільшення впливу свого підходу на програму пенсійної реформи та сфери фінансової грамотності загалом;
 • покращення рівня довіри і віри різноманітних гравців на цьому полі щодо реалістичності справжді дієвих реформ;
 • ріст позитивного ставлення дорослих та молоді до самого факту необхідності планування свого пенсійного віку заздалегідь;
 • ріст розуміння у суспільстві реальних проблем теперішніх пенсіонерів та залучення цієї категорії громадян до активної участі у пенсійній реформі;
 • можливість швидко і дешево масштабувати досвід на національний рівень (через масове тиражування розробки).

🤑 Якщо ви себе бачите в ролі інвестора – пишіть в будь-який зручний для вас спосіб. Поговоримо, порахуємо.

👁️‍🗨️ І щоб нічого не загубити і вчасно дізнаватись про нові публікації — підписуйтесь на телеграм-канал проекту: Game It.

Фото: Nick Karvounis з Unsplash.