[K♡] Менеджер крос-культурної взаємодії

Контекст

Кожного дня світ все більше глобалізується, і умовні межі між культурами стають о дивного розпливчастими. Важливим елементом цієї тенденції стала транснаціоналізація підприємницької діяльності, що означає посилення ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці. Цей процес забезпечив міждержавний обмін інвестиціями, насамперед прямими інвестиціями, та раціоналізував розподіл виробничих ресурсів у глобальному масштабі. З 1990 по 2016 рік загальна кількість багатонаціональних підприємств зросла з 35 000 до 100 000, а філій та дочірніх компаній транснаціональних корпорацій – з 135 000 до 860 000. Ми знаходимося на порозі нового етапу глобалізації, де головними гравцями будуть уже не держави, а транснаціональні корпорації – і саме їх співпраця з Україною є важливим чинником зростання нашої економіки. До списку глобальних корпорацій, представлених на вітчизняному ринку можна вІднести Coca-Cola, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro Cash&Carry, Hewlett-Packard, British American Tobacco та деякі інші. Для досягнення максимальної ефективності залучення таких корпорацій в Україну, нам знадобляться практики з крос-культурної комунікації.

Крос-культурна комунікація – це розділ психології та соціології, який вивчає вплив культурних факторів на поведінку людини. Багато аспектів людського мислення та поведінки є універсальними, однак культурні відмінності можуть призвести до часто неочевидних відмінностей у тому, як люди думають, відчувають та діють.

Наукові дослідження крос-культурної компетентності у професійній діяльності почалися в США ще в 50-х роках ХХ століття. Причиною досліджень стала велика кількість комунікативних проблем американських фахівців за кордоном при культурних контактах в країнах їх перебування: близько третини співробітників достроково поверталися із відряджень у зв’язку з адаптаційними і комунікативними проблемами. Така ситуація спричиняла великі фінансові втрати і вимагала серйозної уваги до навичок крос-культурної компетентності співробітників компаній. Крос-культурна компетентність сьогодні є однією із найбільш важливих професійних якостей менеджерів високого рангу та керуючих працівників міжнародних компаній, однак далеко не всі володіють цими навичками в повній мірі: знання основ міжкультурної взаємодії – це окрема наука, яку вивчають в університетах та з якої роками готують спеціалістів. Саме тому в більшості сучасних компаній та організацій вже працюють менеджери крос-культурної комунікації – дипломати сучасності, експерти зі спілкування та ведення переговорів з представниками інших країн та культур. В сучасному світі, де ми переживаємо невпинну глобалізацію, ця професія набуває все більшої популярності.

Що потрібно знати

Менеджер крос-культурної взаємодії – це спеціаліст з питань міжкультурної взаємодії та особливостях культурного сприйняття світу в різних країнах та регіонах, метою якою є забезпечення успішної комунікації між бізнес-партнерами, політиками, журналістами тощо з різних країн, а також запобігання крос-культурних конфліктів. Обов’язки представників цієї професії включають знання іноземних мов, особливостей культури та менталітету інших країн, знання основ ведення бізнес-переговорів та дипломатії, вміння налагоджувати контакти. В процесі роботи менеджер крос-культурної комунікації має володіти інформацією про культуру партнерів по переговорах, володіти навичками крос-культурної взаємодії, і навіть зчитувати вербальні, невербальні, часові, зовнішні та внутрішні контексти, що властиві іншим культурам. Менеджери крос-культурної комунікації працюватимуть в туристичному бізнесі, в державних та приватних компаніях, агентствах зв’язків із громадськістю, банках, громадських організаціях, дипломатичних структурах, складі делегацій тощо.

Що потрібно вміти

Для входження у професію вам знадобиться вища освіта зі спеціальностей «міжнародні відносини» або «теорія і практика міжкультурної комунікації», де ви зможете дізнатися про основи ділового та корпоративного спілкування, а також отримати базові знання з культурології. Отримати відповідну освіту ви можете в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київській академії міжнародної економіки і міжнародних відносин, Київському університеті права НАН України, Львівському національному університеті ім. Франка, Львівській політехніці, Острозькій академії, Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Університеті митної справи та фінансів (м. Дніпро) тощо. Для вступу на спеціальності з міжнародних відносин необхідні сертифікати ЗНО з української мови та літератури, іноземної мови та історії України / математики / біології / географії / фізики / хімії.

Аби стати першокласним менеджером крос-культурної комунікації, вам знадобляться комунікабельність, хороше знання як мінімум однієї іноземної культури, об’єктивна оцінка своєї власної культури, а також здатність будувати ефективний діалог.


Про курс «54 професії ХХІ століття» та всі розділи.

Колода карт «54 професії ХХІ століття» — практичний сувенір з ефектом профорієнтації.